WEX GLOBAL SUMMIT - Circular Economy Strategies for Water and Energy

HEDVIGA представила свое технологическое решение PTR - ENERKAL по утилизации шламов из водоочистных сооружений.

Ředitel společnosti Marek Beneš se zúčastnil mezinárodního summitu,  kde se významně diskutovalo téma nakládání s vodami, čistění odpadních vod a energií na půdorysu současné situace jak kdy voda je pro mnohé země strategickou surovinou.

HEDVIGA prezentovala své technologické řešení PTR – ENERKAL  na využití čistírenského kalu.

ENERKAL se svou strategií přepracování čistírenských kalů a současného energetického a materiálového využití jak pro oblast zemědělství, energetiky  a opětovné využití fosforu,  se řadí do popředí inovativních  a ekonomických řešení pro čistírny odpadních vod jak v nových projektech tak již provozovaných čistíren.

                                                                                    

Hlavními okruhy WEX GLOBAL SUMMIT byly:

1. Vládní politika, regulace a cirkulární hospodářství
2. Řízení vodního cyklu a opětovné použití vody
3. Budování odolnosti ve vodním sektoru
4. Začlenění opatření v oblasti vody, energie a odpadů do cirkulární  ekonomiky
5. Zotavení  a těžba fosforu a odstraňování živin ve vodním cyklu
6. Membrány, nano-filtrace a čtvrtá průmyslová revoluce
7. Energetická pozitivní úprava vody a odpadních vod
8. Řízení biopaliv a cirkulární ekonomiky
9. Kvalita vody, snižování toku odpadu a energetická účinnost v průmyslových operacích
10. Technologie odsolování a opětovného použití
11.  Fórum inovací na WEX Global
12. Inovační financování 4. průmyslové revoluce ve vodním sektoru
13.  Inteligentní města
14.  Ochrana vodních nástrojů před Cyber-Attack

http://wex-global.com/about-wex-global/

Фотогалерея

WEX GLOBAL SUMMIT - Circular Economy Strategies for Water and Energy

Publikováno RU

udáváme nový směr v oblasti energetiky RU

DARK

ссылка

посмотреть фото галерею наших реализаций

показать
fb

В настоящее время с нами

Важная информация | Новые проекты | события

Copyright © 2016 HEDVIGA GROUP, a.s. | Все права защищены
созданный webap | Webové a grafické studio